Zand­voort

Metro Holland (Amsterdam) - - IN HET NIEUWS -

Lek­ker dicht aan het strand par­ke­ren lukt wel, als je er vroeg bij bent. Even de bou­le­vard over en je bak­dag kan be­gin­nen. Er zijn veel strand­ten­ten waar je uit kunt kie­zen. Voor 7,50 eu­ro per stuk hu­ren we een bed­je bij een van de strand­ten­ten en kun­nen we gaan ge­nie­ten van het zon­ne­tje. Als het buik­je zo rond het mid­dag­uur be­gint te rom­me­len be­ge­ven we ons naar de pa­tat­zaak op de bou­le­vard. Voor een pa­tat­je met en twee drank­jes tellen we 9,50 neer. Dat valt heel erg mee, want in Hoek van Hol­land en Sche­ve­nin­gen wa­ren we een stuk meer kwijt. Een paar bak­uur­tjes ver­der wil­len we wel wat gaan drin­ken. Ons oog valt op strand­pa­vil­joen Jeroen. Hier geen be­dien­des die om de ha­ver­klap vra­gen of je nog wat wil be­stel­len, maar gewoon zelf­be­die­ning. Pak wat je wilt en re­ken af. Dit heb­ben we nog niet eer­der ge­zien. Voor zes eu­ro drin­ken we een bier­tje en een wijn­tje. Een­maal bij de au­to aan­ge­ko­men be­ta­len we voor zes uur­tjes 15 eu­ro en kun­nen we aan­slui­ten in de fi­le naar huis. €15 Par­ke­ren €9,50 Pa­tat­je en drank­je €15 Bed­je €2,50 Bier­tje €3,50 Wijn­tje €45,50

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.