Bloe­men­daal

Metro Holland (Amsterdam) - - IN HET NIEUWS -

Als je de blogs moet ge­lo­ven is Bloe­men­daal aan Zee toch wel de plek waar je moet zijn. Maar is het ook be­taal­baar? Als we on­ze au­to het ter­rein op­draai­en en via de app de par­keer­me­ter ac­ti­ve­ren kan de strand­dag be­gin­nen. Ook hier is weer keus ge­noeg en valt op dat de strand­ten­ten echt me­gagroot zijn. Voor 10 eu­ro per stuk trek­ken we on­ze bed­jes rich­ting de zee. Lang­zaam wor­den we brui­ner en snak­ken we naar wat friet­jes en drin­ken. Op de bou­le­vard ha­len we bij Hen­ri voor 9 eu­ro een pa­tat­je met en een drank­je. Het goed­koop­ste plek­je uit de test! Als we na het zon­nen neer­strij­ken bij de Re­pu­bliek voor een bier­tje en een rood wijn­tje zijn we dat voor­deel­tje al­weer kwijt. Voor 9 eu­ro wor­den de drank­jes aan ons ta­fel­tje ge­bracht. Als we bij de par­keer­plaats ko­men zet­ten we de app stop en re­ke­nen we 15 eu­ro af. En dan blijkt niet Bloe­men­daal, maar Sche­ve­nin­gen toch echt het duurst te zijn. €15 Par­ke­ren €9 Pa­tat­je en drank­je €20 Bed­je €4 Bier­tje €5 Wijn­tje €20 Bed­je €53

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.