Met de­ze tips zit je so­wie­so goed

Metro Holland (Amsterdam) - - IN HET NIEUWS -

Let op met hand­ba­ga­ge Rei­zen met al­leen hand­ba­ga­ge kan met een beet­je slim in­pak­ken en een kor­te va­kan­tie heel goed. Maar daar zit­ten wel be­per­kin­gen aan. Check van te­vo­ren goed hoe groot en zwaar je hand­ba­ga­ge mag zijn en hoe­veel stuks je mee mag ne­men. Check wat je mee mag ne­men En voor­al ook hoe­veel. Wil je al­les lek­ker vlot la­ten ver­lo­pen, leg de spul­len die uit je hand­ba­ga­ge moe­ten dan bo­ven­op. Elek­tro­ni­ca moet los door de con­tro­le, net als vloei­stof­fen. Je mag fles­jes van maxi­maal 100 mil­li­li­ter mee­ne­men in je hand­ba­ga­ge en maxi­maal een li­ter vloei­stof. Let op: een half­vol­le fles zon­ne­brand­crè­me van 200 mil­li­li­ter geldt gewoon als 200 mil­li­li­ter.

/ LEX VAN LIESHOUT | ANP

De prij­zen om ruim­ba­ga­ge mee te ne­men zijn de af­ge­lo­pen drie jaar ver­dub­beld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.