Fa­jah van YouTu­be

Metro Holland (Amsterdam) - - AMSTERDAM -

Fa­jah Lourens vindt het „su­per jam­mer” dat de vi­deo bij haar nieu­we sin­gle Flirta­ti­on niet lan­ger te zien is op YouTu­be. De clip werd ver­wij­derd van­we­ge de sek­su­e­le con­tent. „Ik had ex­pres op­ge­let dat er geen te­pels in beeld wa­ren”, ver­tel­de ze dins­dag in de la­te edi­tie van RTL Bou­le­vard. Fa­jah was aan­van­ke­lijk ook ver­baasd toen ze dins­dag­och­tend ont­dek­te dat haar vi­deo of­fli­ne was ge­haald. De dj heeft be­zwaar ge­maakt bij YouTu­be. „Het is even af­wach­ten. En an­ders moet ik een nieu­we edit ma­ken, zon­der dat zoe­nen mis­schien.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.