Me­ten is we­ten

Metro Holland (Amsterdam) - - AMSTERDAM -

De 600 Am­ster­dam­mers die mee­doen, kun­nen hun be­vin­din­gen op de web­si­te van het Scho­ne Wa­ter­ex­pe­ri­ment door­ge­ven. Wa­ter­net meet op veel pun­ten de wa­ter­kwa­li­teit. Maar het is te kost­baar om over­al te me­ten. En ze kun­nen na­tuur­lijk ook niet al­les me­ten. ,,Wat zo leuk is aan dit on­der­zoek, is dat we nu kun­nen zien waar Am­ster­dam­mers zelf nieuws­gie­rig zijn naar de wa­ter­kwa­li­teit.” Wa­ter­net kan actief aan de slag met al­le re­sul­ta­ten, maar niet al­leen zij zijn af­zen­der van dit pro­ject. Ze doen dit sa­men met Del­ta­res, Wa­ge­nin­gen Uni­ver­si­teit, KWR en AMS In­sti­tu­te.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.