Het Amsterdam van Mer­lijn Bos­hui­zen

Metro Holland (Amsterdam) - - AMSTERDAM -

Ca­fé:

Lot61 op de Kin­ker­straat. Kom ik al ja­ren. Heer­lij­ke kof­fie en vrien­de­lijk per­so­neel.

Loetje. Er zijn in­mid­dels ve­le Loetjes, maar mijn fa­vo­riet is die in Ou­dZuid. Lek­ker dicht bij mijn huis en heer­lij­ke bief­stuk­ken.

Res­tau­rant: Win­kel:

Støv in de Ja­vastraat in Oost. Leu­ke ca­deauen ac­ces­soi­re­win­kel. De ei­ge­naar is erg vrien­de­lijk en ze neemt ook echt de tijd voor je.

Plek om tot rust te ko­men:

Ste­nen Hoofd. Dit is echt mijn fa­vo­rie­te plek. Ik zit er hoc­key­stick, breek­ij­zer of honk­bal­knup­pel. Ook kun je graf­fi­ti op je au­to spui­ten. Je kunt ook een merk door­ge­ven dat je mooi vindt. Dan gaan we kij­ken of zo’n au­to voor­han­den is en of je die ka­pot kan slaan. Op dit mo­ment wor­den voor­al veel Volks­wa­gens en Re­naults ge­sloopt. Maar dat kan er ook mee te ma­ken heb­ben dat die veel op de weg rij­den hier in Ne­der­land.

Vind je het niet raar dat men­sen geld be­ta­len om iets te slo­pen?

Nee, hoor. Het is gewoon een ac­ti­vi­teit. Leuk om sa­men met een groep te doen. Je merkt bij­voor­beeld dat vrou­wen heel erg kun­nen ge­nie­ten van het ka­pot­slaan van de ra­men. De man­nen gaan dan los op het

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.