6 keer app en on­li­ne

Metro Holland (Amsterdam) - - EXTRA TIME -

Mal­lor­ca is van ons is van­af vrij­dag 28 ju­li we­ke­lijks te zien in de vi­deo­ru­briek van de Me­tro-app en op Me­tro­nieuws.nl. De zes af­le­ve­rin­gen zijn ge­maakt in sa­men­wer­king met Te­le­graaf TV.

De re­a­li­ty-se­rie laat drie da­gen en drie nach­ten van de werk­ne­mers van Club NL zien. Tij­dens de twee­de dag vol­gen we hen bij het hoog­te­punt van de week, Mal­lor­ca Open Air. Dit fes­ti­val wordt el­ke dins­dag over­dag bui­ten de club ge­hou­den, in een oa­se-ach­tig ge­bied met palm­bo­men, een meer­tje, een mo­len, een fon­tein en na­tuur­lijk bar­ren en een po­di­um. Ar­ties­ten als Dy­na, F1rst­man, D-Ras­hid en Ra­di­cal Re­demp­ti­on tre­den op. De fil­mers, Rick en Marius, zie je in Mal­lor­ca is van ons ook zelf aan het werk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.