Sex on the beach: straf­fen tot twee jaar cel

Be­trapt wor­den bij seks op het strand kan for­se straf­fen op­le­ve­ren. En oh ja, wat kost de Sex on the Beach-cock­tail op die stran­den?

Metro Holland (Amsterdam) - - EXTRA TIME - ERIK JONK @ErikJonk erik.jonk@me­tro­nieuws.nl

Even sek­sen on the beach? Doe maar niet. Oom agent op welk Eu­ro­pees strand dan ook, staat niet voor je te ap­plau­dis­se­ren bij een va­kan­tie­sco­re die in het zand uit de hand loopt. Nee, hij trak­teert je op een fik­se bon of stuurt je naar de rech­ter. Beter die cock­tail Sex on the Beach dan maar! Ook daar­van zet­ten we de prij­zen op een rij.

Nou ja, niet ‘we’. Ho­meToGo, de groot­ste zoek­ma­chi­ne voor va­kan­tie­hui­zen we­reld­wijd, zocht de straf­fen uit en zet­te de cock­tail­prij­zen op een rij. De groot­ste waar­schu­wing? Van bil gaan op stran­den in Grie­ken­land en Cy­prus is be­paald géén goed plan.

Je hebt als (va­kan­tie)stel­le­tje met de kont in het zand de zon in de zee zien zak­ken. Maar dan? Slaat de ver­lei­ding toe als de mees­te an­de­re strand­gan­gers rich­ting ho­tel of cam­ping gaan? Wordt het een cock­tail aan de bar? Of volgt die na wat ech­te sex on the beach?

/ COLOURBOX

We zul­len het op de­ze pa­gi­na net­jes hou­den: lief­de op het strand.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.