Be­roem­de stran­den

Metro Holland (Amsterdam) - - EXTRA TIME -

Wat zijn de boe­tes / straf­fen op een aan­tal be­roem­de stran­den in Eu­ro­pa bij sex on the beach / seks in het open­baar? • La Cô­te des Bas­ques (Frank­rijk): tot 15.000 eu­ro boe­te en 1 jaar cel. • Zrće (Kro­a­tië): 670 eu­ro boe­te. • De Pan­ne / Koksij­de (Bel­gië): 26 tot 500 eu­ro boe­te en 8 da­gen tot 1 jaar cel. • Ela­fo­nis­si (Grie­ken­land): tot 2 jaar ach­ter de tra­lies. • Bloe­men­daal / Zand­voort: tot 410 eu­ro boe­te. • Playa de Bar­cel­o­ne­ta (Span­je): 300 tot 500 eu­ro boe­te. • Sankt-Pe­ter Or­ding (Duits­land): de boe­te is in­ko­mens­af­han­ke­lijk of tot 1 jaar ge­van­ge­nis. • Praia de Fa­ro (Por­tu­gal): 500 tot 50.000 boe­te of tot 1 jaar cel. • Wey­mouth (En­ge­land): boe­te, maar de hoog­te is ‘af­han­ke­lijk van de si­tu­a­tie’. • Poet­to (Ita­lië): tot 30.000 eu­ro boe­te. • Sve­ti Ste­fan (Mon­tene­gro): 150 tot 1000 eu­ro boe­te. • Fig Tree Bay (Cy­prus): tot 2 jaar ge­van­ge­nis­straf. • Olu­de­niz (Tur­kije): 6 tot 12 maan­den cel. • So­pot (Po­len): soms al­leen een waar­schu­wing, soms tot 355 eu­ro boe­te. • Pes­co­lu­se (Ita­lië): tot 30.000 eu­ro boe­te.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.