#TREINLEVEN

Metro Holland (Amsterdam) - - @METRO -

@Ma­chi­nis­tASD #Amsterdam Cen­traal wat ben je mooi! Trots op mijn steeds mooi­er wor­den­de stand­plaats!! #Ar­chi­tec­tu­re #Treinleven @pa­blo­pa­lei­do­pot Ie­der­een wil zo veel mo­ge­lijk een plek voor zich­zelf. Men­sen wil­len wel wat de­len maar het moet niet Te­veel op­ge­legd wor­den #treinleven @An­ge­laMar­tens1 Ma­chi­nis­te geeft aan dat ze ver­tra­ging in wil ha­len en iets har­der door de wis­sels rijdt. ‘Houd u ste­vig vast’ is haar ad­vies! #treinleven @X_Jo­ne Zul­len we doen dat pa­tat eten in de trein op dit tijd­stip niet mag? #ja­loers #ma­gi­k­een­hap­je #treinleven @Ew_out Waar­om pra­ten men­sen met een me­ning al­tijd zo hard? #treinleven @ewa_slutz­ky Twee men­sen die per se ach­ter­uit wil­len rij­den. That's a first! #treinleven @kim­ket­ting In de stilte­cou­pé: 'We gaan niet zit­ten bel­len hoor, maar we pra­ten wel'. Ma­kes no sen­se. #treinleven #stilte­cou­pe @Le­royMijns Be­nieuwd wie de­ze van­daag al­le­maal te­gen gaat ko­men... #Treinleven

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.