Dit jaar 160 ma­la­fi­de web­win­kels ge­slo­ten

Metro Holland (Amsterdam) - - Nieuws -

De po­li­tie heeft dit jaar al 160 ma­la­fi­de web­win­kels ge­slo­ten. Dat zijn er 125 meer dan een jaar ge­le­den, meld­de Gijs van der Lin­den van het Lan­de­lijk Meld­punt In­ter­ne­t­op­lich­ting za­ter­dag in de ra­dio-uit­zen­ding van Ra­dar. Het gaat voor­al om be­ken­de Ne­der­land­se in­ter­net­adres­sen die zijn op­ge­kocht door Chi­ne­se op­lich­ters. De spul­len die daar te koop wor­den aan­ge­bo­den, heb­ben veel­al niets te ma­ken met de do­mein­naam. „Je krijgt niks ge­le­verd of ze zijn uit op je cre­dit­card­ge­ge­vens”, al­dus Van der Lin­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.