Rel­len

Metro Holland (Amsterdam) - - Nieuws -

• Bij rel­len in het cen­trum van Brus­sel zijn laat op za­ter­dag­avond 22 agen­ten ge­wond ge­raakt en en­ke­le au­to’s in brand ge­sto­ken en win­kels ge­plun­derd. De rel­len ont­ston­den na­dat Ma­rok­ko zich had ge­plaatst voor het we­reld­kam­pi­oen­schap voet­bal in Rus­land.

• Er zijn nog geen ar­res­ta­ties ver­richt. De Brus­sel­se po­li­tie heeft beel­den van be­wa­kings­ca­me­ra’s op­ge­vraagd om plun­de­raars aan te kun­nen hou­den.

• Ook in Ne­der­land was het on­rus­tig in som­mi­ge ste­den. In Am­ster­dam moest de po­li­tie in­grij­pen toen de si­tu­a­tie uit de hand liep. In Den Haag werd de po­li­tie met ste­nen, blik­jes en vuur­werk be­ko­geld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.