Haat moet je geen haat ge­ven

Metro Holland (Amsterdam) - - Column -

al­leen boos dan. Is niet leuk om uit­ge­schol­den te wor­den, weet je. Ik ben der­de ge­ne­ra­tie. Mijn ou­ders heb­ben hard ge­werkt. Mijn zus­je heeft HBO toch. Heeft goeie baan. Ja, ik heb het beet­je ver­pest toch. Ik had ver­keer­de vrien­den soms. Is niet goed, weet ik. Maar ik doe m’n best man. Ben nu be­zig met SPH. Gaat ge­woon goed wel.’

‘Ik heb ge­stemd ja. Die man van Groen­links. Die man is ook Ma­rok­kaan half, weet je. Ik dacht mis­schien snapt ‘ie. Ik wil ge­woon wer­ken nu en als ik klaar ben met op­lei­ding. Maar als ik sol­li­ci­teer bel­len ze nooit man. Ik kan echt veel. Ook vroeg op­staan en­zo. Ik wil­de eerst ei­gen be­drijf­je in iets, maar is zo moei­lijk al­le­maal. Nie­mand helpt je. Of ik niet ge­noeg m’n best doe dan? Ja, weet je, mis­schien wel man. Ik weet niet. Ik wil ge­woon wer­ken. Goed zijn voor men­sen.’

‘Komt ook wel goed toch? Ik ga ge­woon door man. Mees­te men­sen zijn aar­dig, zeg ik toch. Ik ben Ne­der­lan­der en ik wil in Ne­der­land zijn. Iets moois van ma­ken, toch? Is een mooi land man. Al­le zor­gen zijn voor mor­gen. Ik werk op de markt nu hier soms als bij­baan. Ik ben goed daar­in, weet je. Heb je ge­zien? Ik ben een show­man, ha­ha! Dan ver­koop je meer. Vin­den men­sen leuk toch. Komt wel goed man. Al­les komt goed. Haat moet je geen haat ge­ven. Ik ne­geer ge­woon. En hard wer­ken. Ja toch. Komt goed.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.