Alaaaaaaaf!

Metro Holland (Amsterdam) - - Column -

In tal van ste­den en dor­pen in het zui­den van het land is za­ter­dag, op de elf­de van de elf­de, een ‘of­fi­ci­eel’ be­gin ge­maakt met het car­na­vals­sei­zoen. ‘Elf ’ staat be­kend als het gek­ken­ge­tal en daar­om wordt op de­ze dag over­al een Prins Car­na­val ge­ko­zen. Hij wordt bij­ge­staan door een Raad van Elf en heeft in zijn kiel­zog vaak hof­da­mes en een hof­nar.

Voor­al Bre­da (Kie­le­gat), Eind­ho­ven (Lam­pe­gat), Den Bosch (Oe­teld­onk) en Maas­tricht (‘ge­woon’ Me­streech) zijn po­pu­lair bij de ver­kle­de feest­vier­ders. Maar niet al­leen in Lim­burg en Noor­dBra­bant, ook bo­ven de ri­vie­ren wordt soms uit­bun­dig car­na­val ge­vierd. Pre­cies om 11.11 uur was za­ter­dag de tra­di­ti­o­ne­le af­trap op het Vrijt­hof in Maas­tricht, waar ve­le dui­zen­den car­na­va­lis­ten in de pro­vin­cie een dag lang hos­sen op de mu­ziek van Lim­burg­se ar­ties­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.