OMT­ZIGT KO­MEN­DE TIJD GEEN WOORD­VOER­DER OVER MH17

Metro Holland (Amsterdam) - - Nieuws -

CDA-Twee­de Ka­mer­lid Pie­ter Omt­zigt voert de ko­men­de tijd niet het woord over MH17 in de Twee­de Ka­mer.

„De zoek­tocht naar de waar­heid en de da­ders is moei­lijk en be­lang­rijk en dient in de Ka­mer niet be­last te wor­den met een de­bat over mijn han­de­len”, zo schrijft hij op zijn Fa­ce­book­pa­gi­na.

„Het is niet mijn be­doe­ling ge­weest om de na­be­staan­den en de men­sen die bij het on­der­zoek be­trok­ken zijn op de­ze ma­nier met de ge­vol­gen van mijn han­de­len te con­fron­te­ren”, al­dus Omt­zigt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.