KORT Le­go­dief krijgt twee jaar cel in Bel­gië

ARGUS

Metro Holland (Amsterdam) - - Nieuws -

Wolf aan­ge­re­den door taxi in Ove­r­ijs­sel Een 32-ja­ri­ge Le­go­dief uit Maas­tricht is in Bel­gië ver­oor­deeld tot twee jaar ge­van­ge­nis­straf en een boe­te van 1600 eu­ro. De man stal tus­sen de­cem­ber 2016 en april dit jaar min­stens 21 du­re bouw­do­zen uit gro­te speel­goed­win­kels in Bel­gisch Lim­burg. De Legop­ak­ket­ten wer­den door een bevriende stads­ge­noot via in­ter­net door­ver­kocht. De dief han­del­de naar ei­gen zeg­gen in op­dracht van zijn af­ne­mer. De cor­rec­ti­o­ne­le recht­bank in Ton­ge­ren ver­oor­deel­de die bij ver­stek tot 18 maan­den cel en een boe­te van 1600 eu­ro.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.