Hei­ne­ken zoekt bier­proe­vers

Metro Holland (Amsterdam) - - Nieuws -

Ben je een groot lief­heb­ber van bier? En heb je nog wat ex­tra tijd over? Dan moet je mis­schien sol­li­ci­te­ren op een va­ca­tu­re bij Hei­ne­ken. De bier­gi­gant zoekt na­me­lijk bier­proe­vers.

De va­ca­tu­re staat op de si­te van uit­zend­bu­reau Adec­co. Hei­ne­ken maakt voor ont­wik­ke­lings­doel­ein­den ge­bruik van een ei­gen smaak­pa­nel. En daar is nu weer plaats voor nieu­we bier­lief­heb­bers.

Je bent he­laas niet met­een pro­fes­si­o­neel proe­ver, mocht je aan­ge­no­men wor­den. Hei­ne­ken gaat eerst tes­ten of je be­schikt over een goed geur- en smaak­ver­mo­gen. Als blijkt dat je ge­schikt bent, kan je deel­ne­men aan de op­lei­ding tot proe­ver. De­ze op­lei­ding duurt dan weer 12 we­ken.

Als je de op­lei­ding suc­ces­vol af­rondt, dan treed je toe tot het pa­nel en kan het bier drin­ken be­gin­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.