REBUSFILIPPINE

Metro Holland (Amsterdam) - - Branded Content -

Al­le woor­den zijn klei­ne re­bus­jes. Ge­lij­ke cij­fers zijn ge­lij­ke let­ters.

LET OP: bij de­ze re­bus­jes is de stand van de let­ters zeer be­pa­lend. Ook de klank van de let­ters speelt een rol: D kan DE zijn, L= EL of H= HA. Een kruis of streep door een let­ter kan NIET of GEEN of WEG be­te­ke­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.