ZEESLAG

Metro Holland (Amsterdam) - - Branded Content -

De sche­pen lig­gen ho­ri­zon­taal of ver­ti­caal en ra­ken el­kaar ner­gens. De cij­fers ge­ven aan hoe­veel boot­de­len er in de be­tref­fen­de rij of ko­lom­te vin­den zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.