SCHERINGA WIL WELLINK EN BOS ON­DER EDE HOREN

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

Dirk Scheringa wil dat voor­ma­lig pre­si­dent NoutWel­link van De Ne­der­land­sche Bank (DNB) en oud- mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ënWou­ter Bos on­der ede ge­hoord wor­den over hun op­tre­den rond de on­der­gang van DSB Bank. Daar­toe is een ver­zoek in­ge­diend bij de recht­bank in Den Haag.

Vol­gens Scheringa zijn DNB en Fi­nan­ci­ën me­de­schul­dig aan het fail­lis­se­ment van zijn bank. Toen DSB in ok­to­ber 2009 het wa­ter aan de lip­pen stond, en op hoog ni­veau ge­praat werd over red­dings­mo­ge­lijk­he­den, zou in­for­ma­tie daar­over be­wust naar de me­dia zijn ge­lekt. Scheringa deed daar eer­der al aan­gif­te van.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.