13

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

In 2010 be­gon de des­tijds 13-ja­ri­ge Ber­ry van Peer zich echt met het dar­ten be­zig te hou­den. Hij speel­de zich na kor­te tijd in het Ne­der­land­se team.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.