EEN HELE GOE­DE MOR­GEN TE­RUG

Metro Holland (Amsterdam) - - @Metro -

Daar hou­den we hier op de re­dac­tie van, hoor. Drie vro­lij­ke jon­gens met een Me­tro van­gis­te­ren­op de kiek, die ons ook nog eens een hele goe­de mor­gen wen­sen. Nou, bij de­ze krij­gen jul­lie de har­te­lij­ke groe­ten­te­rug en ho­pen we dat er van­daag­net zo van de krant wordt­ge­no­ten als gis­te­ren.

Wil jij ook op een vro­lij­ke ma­nier op de fo­to met Me­tro, doe dat dan en post de fo­to on­der ver­mel­ding van #trein­le­ven­op on­ze so­ci­al­m­e­dia ka­na­len. Vin­den we leuk!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.