DRINK JIJ OOK 571 GLAZEN ALCOHOL PER JAAR?

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

Ne­der­lan­ders zijn vo­rig jaar iets meer gaan drin­ken: 571 glazen per hoofd van de be­vol­king. Daar­mee dronk Ne­der­land in 2017 ruim 1 pro­cent meer pu­re alcohol dan in het jaar er­voor. Per per­soon kwam het ge­bruik vo­rig jaar neer op 7 li­ter pu­re alcohol, stelt het Ne­der­lands in­sti­tuut voor al­co­hol­be­leid STAP aan de hand van cij­fers van de Ne­der­land­se Brou­wers, de Or­ga­ni­sa­ti­on In­ter­na­ti­o­na­le de la Vig­ne et du Vin en het CBS. Ie­der­een werd mee­ge­teld, dus ook ba­by’s en ont­hou­ders.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.