Me­tro’s gro­te mu­ziek­on­der­zoek

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

Nu het fes­ti­val­sei­zoen op gang is ge­ko­men, is het tijd voor Me­tro’s Mu­ziek- en Fes­ti­valon­der­zoek. Bin­nen­kort start Me­tro in een print en on­li­ne met een plat­form over li­ve­mu­ziek en dat niet al­leen: vrij­dag kun je ge­nie­ten van Me­tro’s jaar­lijk­se Fes­ti­val­krant!

Daar­om zijn we be­nieuwd naar wel­ke fes­ti­vals on­ze le­zer gaat, of je naar con­cer­ten gaat, waar­om je gaat en van wel­ke mu­ziek­gen­res je houdt. Ui­ter­aard zul­len we de uit­kom­sten van het on­der­zoek de­len. Wil je aan het on­der­zoek mee­doen, ga dan naar Me­tro­nieuws.nl/ show­bizz.

En over die Fes­ti­val­krant van vrij­dag? Grijp hem uit de Me­tro­bak­ken: in die spe­ci­al staan na­me­lijk twaalf win­ac­ties voor kaar­ten voor ver­schil­len­de fes­ti­vals. Bo­ven­dien lees je wat dit sei­zoen de fes­ti­val­mo­de is, wat we op fes­ti­vals gaan eten (en wat niet), lees je in­ter­views met Wil­lie War­taal (over Park­pop, fo­to) en dj Jo­ris Voorn, tip­pen we bui­ten­land­se fes­ti­vals en – hoe heer­lijk – krijg je een over­zicht van fes­ti­va­ler­ger­nis­sen.

JONI ISRAELI

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.