POE­TIN OVER NIEU­WE BRUG NAAR DE KRIM

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

De Rus­si­sche pre­si­dent Vla­di­mir Poe­tin heeft voor eerst de 19 ki­lo­me­ter lan­ge brug naar de Krim over­ge­re­den. Hij klom zelf ach­ter het stuur van een vracht­wa­gen. De brug over de Straat van Kertsj ver­bindt het Rus­si­sche vas­te­land met het door Mos­kou ge­an­nexeer­de schier­ei­land. Poe­tin voer­de in de oran­je truck een co­lon­ne aan met meer­de­re zwa­re voer­tui­gen. De Rus­si­sche staats­te­le­vi­sie zond dat li­ve uit.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.