DUITS­LAND ZON­DER GÖT­ZE NAAR WK

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

Ma­rio Göt­ze, de ma­ker van het eni­ge doel­punt in de door Duits­land ge­won­nen WK-fi­na­le te­gen Ar­gen­ti­nië in 2014, maakt geen deel uit van de voor­lo­pi­ge Duit­se WK-se­lec­tie 27 spe­lers die bonds­coach Joa­chim Löw gis­te­ren be­kend­maak­te. Löw heeft wel een plek­je in­ge­ruimd voor doel­man Ma­nu­el Neu­er, die al sinds sep­tem­ber 2017 geen mi­nuut heeft ge­keept door een bles­su­re. Löw heeft er ken­ne­lijk al­le ver­trou­wen in dat Neu­er op tijd vol­le­dig fit raakt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.