Fa­ce­book wist 1,3 mil­jard ac­counts

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

De af­ge­lo­pen maan­den heeft Fa­ce­book bij­na 1,3 mil­jard val­se pro­fie­len ver­wij­derd. Het gros daar­van werd vrij­wel di­rect ver­wij­derd nog voor er con­tact met an­de­re ge­brui­kers was. We­reld­wijd heeft Fa­ce­book 2,2 mil­jard ac­tie­ve le­den.

Fa­ce­book pre­sen­teer­de dins­dag voor het eerst ge­de­tail­leer­de cij­fers over de maat­re­ge­len die het treft te­gen de ver­sprei­ding van nep­nieuws, haat­zaai­en en fa­ke-ac­counts.

Al­leen al in het laat­ste kwar­taal wer­den 2,5 mil­joen haat­dra­gen­de en 1,8 mil­joen ter­ro­ris­ti­sche bij­dra­gen weg­ge­haald. Het leeu­wen­deel van de­ze bij­dra­gen werd pas ge­wist na­dat an­de­re ge­brui­kers er­over had­den ge­rap­por­teerd.

AFP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.