PA­LES­TIJ­NEN DEMONSTREREN OP DE DAM

Metro Holland (Amsterdam) - - News - /ANP

Pa­les­tij­nen de­mon­streer­den gis­te­ren op de Dam na­dat het ge­weld aan de Ga­za-grens maan­dag flink op­laai­de. Ze­ker zes­tig men­sen kwa­men toen om het le­ven. Daar­naast vie­len er zo'n 2700 ge­won­den. Ook gis­te­ren werd een Pa­les­tijn ge­dood bij een con­fron­ta­tie met het Is­ra­ë­li­sche le­ger.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.