Bloe­mist in zwaar weer

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

De voor­ge­no­men ver­ho­ging van het la­ge btw­ta­rief van 6 naar 9 pro­cent heeft de­sa­streu­ze ge­vol­gen voor bloe­mis­ten. Vol­gens on­der­zoek in op­dracht van bran­che­ver­e­ni­ging Ver­e­ni­ging Bloe­mis­ten Win­ke­liers (VBW) staan door de ver­ho­ging hon­der­den ba­nen op de tocht. Ook vreest een groot deel van de bloe­mis­ten voor het voort­be­staan van zijn zaak. De ver­ho­ging van het ta­rief kost bloe­mis­ten ruim 52 mil­joen eu­ro aan om­zet, zo be­re­ken­de eco­no­misch on­der­zoeks­bu­reau De­ci­sio. Daar­naast staan ze­ker vier­hon­derd ba­nen op de tocht, wat neer­komt op 4 pro­cent van het to­taal.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.