Sy­ri­ër blijft lan­ger vast

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

De 31-ja­ri­ge ver­dach­te van de steek­par­tij in Den Haag blijft de ko­men­de ne­gen­tig da­gen vast­zit­ten. Dat heeft de raad­ka­mer van de rechtbank in Den Haag gis­te­ren be­slo­ten. De ver­dach­te stak op Be­vrij­dings­dag drie men­sen neer in de buurt van het sta­ti­on Hol­lands Spoor. Ze zijn in­mid­dels uit het zie­ken­huis ont­sla­gen. De po­li­tie schoot de man neer. Hij zit sinds­dien in voor­ar­rest en ligt in het ge­van­ge­nis­zie­ken­huis in Sche­ve­nin­gen. De man zou tij­dens zijn ac­tie Al­la­hu ak­bar heb­ben ge­roe­pen. De man stond be­kend als een ver­ward per­soon en was psy­chi­a­trisch pa­ti­ënt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.