HOROSCOOP

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

RAM 21/3-19/4

Jij hebt veel be­hoef­te aan con­tact met an­de­ren. Geef daar ge­rust aan toe, maar ver­waar­loos je part­ner niet. Hij/zij kan dat ge­voel op de­ze ma­nier snel krij­gen. Geef dui­de­lijk aan wat je idee­ën zijn.

STIER 20/4-20/5

Jij denkt de laat­ste tijd wel erg veel aan je ei­gen be­hoef­ten en iets te wei­nig aan die van je part­ner. Dat zul je van­daag te ho­ren krij­gen en het zal je eni­ge in­span­ning kos­ten om­dat weer goed te ma­ken.

TWEELING 21/5-20/6

Zon­der je niet af, over­win je­zelf. Als men­sen jou kwet­sen, geef dat dan aan. Veel men­sen kwet­sen an­de­ren zon­der het te we­ten. Maak men­sen daar­op at­tent. Het zal je enorm op­luch­ten.

KREEFT 21/6-22/7

Jouw be­hoef­te aan ver­ant­woor­de­lijk­heid en zelf­stan­dig­heid wordt in je hui­di­ge werk­si­tu­a­tie niet vol­doen­de be­vre­digd. Pak de kan­sen als ze zich voor­doen en aar­zel niet, dit is wat je al zo­lang wil.

LEEUW 23/7-22/8

Jij krijgt de wind in de rug. Wat je ook wil aan­pak­ken, het zal je wei­nig of geen moei­te kos­ten de za­ken tot een suc­ces­vol ein­de te bren­gen. Een goe­de tijd om eens met je ge­lief­de te pra­ten.

MAAGD 23/8-22/9

Als jij er­gens vast in ge­looft moet je er he­le­maal voor gaan. In­ves­teer al­les wat je hebt aan tijd en ener­gie en zorg dat het een on­ge­kend suc­ces wordt. Het ta­lent ont­breekt je niet.

WEEGSCHAAL 23/9-22/10

Som­mi­ge din­gen zijn zo van­zelf­spre­kend, dat je niet meer merkt dat juist die din­gen jouw vrij­heid in­per­ken. Het is goed om ze op te spo­ren en er af­scheid van te ne­men.

SCHORPIOEN 23/10-21/11

Een te­leur­stel­ling kan al­leen maar groot zijn als de ver­wach­tin­gen groot zijn. Als jij de­ze re­la­ti­vi­teit in ge­dach­ten houdt, dan valt het al­le­maal best mee.

BOOGSCHUTTER 22/11-21/12

Laat je niet over­ha­len din­gen te doen waar je niet vol­le­dig ach­ter­staat. Jouw han­de­len blijft ten­slot­te jouw ver­ant­woor­de­lijk­heid, ook als blijkt dat al­les, door ver­keerd ad­vies, ver­keerd is ge­lo­pen.

STEENBOK 22/12-19/1

Zorg dat de waar­heid wordt ge­hoord, ook al wil er van­daag nie­mand luis­te­ren. Al­leen de waar­heid zal jou op ter­mijn ge­luk­kig ma­ken, niet een ‘leu­gen­tje om best­wil’.

WATERMAN 20/1-19/2

Jij bent hard toe aan een beet­je ont­span­ning. Ple­zier ma­ken met een paar goe­de vrien­den, je zult mer­ken hoe zeer je dat hebt ge­mist. Laat je dus rus­tig over­ha­len tot een los­ban­dig uitje.

VISSEN 20/2-20/3

Jij doet erg veel moei­te om het je part­ner naar de zin te ma­ken. Je pro­beert op­recht re­ke­ning te hou­den met zijn of haar be­hoef­tes. Maar hoe zit het met jouw ei­gen be­hoef­tes?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.