De Me­tro­le­zer gaat voor to­taal­be­le­ving

Hoe vaak gaan Me­tro­le­zers naar fes­ti­vals? En wat zoe­ken zij daar? Dat vroe­gen wij aan dui­zend men­sen in Me­tro’s Fes­ti­val- en Mu­ziek­on­der­zoek.

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

De Me­tro­le­zer gaat op een fes­ti­val voor een to­taal­be­le­ving, gaat het liefst uit zijn dak op hards­ty­le, drinkt bier of wa­ter en geeft wei­nig eu­ro’s uit. Kort door de bocht na­tuur­lijk, maar dat is de sa­men­vat­ting als je al­le uit­kom­sten van Me­tro’s Fes­ti­val- en Mu­ziek­on­der­zoek op één mu­zi­ka­le hoop gooit. En oh ja, 42 pro­cent van de on­der­vraag­den ge­bruikt op een fes­ti­val hard­drugs (meer man­nen dan vrou­wen). We stel­den de af­ge­lo­pen week aan dui­zend men­sen vra­gen over fes­ti­vals en mu­ziek. Om­dat je van­daag Me­tro’s jaar­lijk­se Fes­ti­val­krant in han­den hebt, lees je hier­bij voor­al de uit­kom­sten van vra­gen over fes­ti­vals. Met op num­mer 1 tel­kens het meest ge­ge- ven ant­woord.

FERDY DAMMAN | ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.