WIN!

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

Welk fes­ti­val? The Fly­ing Dut­ch Eind­ho­ven (E3-strand Eer­sel), waar­bij gro­te Ne­der­land­se dj-na­men per he­li­kop­ter het land over vlie­gen en naast Eind­ho­ven ook in Am­ster­dam en Rot­ter­dam op­tre­den. Dé dag van de Ne­der­land­se dan­ce.

Wan­neer? Za­ter­dag 2 ju­ni.

Wat kun je win­nen? 25x2 kaarten! Dit is me­de mo­ge­lijk ge­maakt door Ca­fé Roy­al, het pre­mi­um kof­fie­merk uit Zwit­ser­land. Ga naar Me­tro­nieuws.nl/win­ac­ties.

Wie tre­den er on­der meer op? Ti­ës­to, Fed­de LeGrand, Afro­jack en Ar­min van Buuren. Feitje: Wie de­ze kaarten wint, gaat een spec­ta­cu­lai­re #royal­drop van Ca­fé Roy­al als ver­ras­sing mee­ma­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.