NO­THING BUT THIE­VES – AM­STER­DAM

Over De kaarten voor Pink­pop vlie­gen er in elk ge­val nog 45 lig­gen. de toon­bank, maar Me­tro Zin­gen maar! heeft

Metro Holland (Amsterdam) - - News - ERIK JONK

So I hit my head up against the wall Over and over and over and over again, and again

'Cau­se I don't wan­na be li­ke them I hit my head up against the wall Over and over and over and over again, and again, and again Voor wie zin heeft om van 15 tot en met 17 ju­ni hard mee te zin­gen met tal van top­acts op Pink­pop, maar nog geen kaart heeft kun­nen be­mach­ti­gen: dit is je kans. Me­tro en Pink­pop heb­ben na­me­lijk niet min­der dan 45 dag­tic­kets (15 per dag) ach­ter­ge­hou­den voor de ac­tie ‘Zing je­zelf naar Pink­pop’. Je hoeft be­slist geen nach­te­gaal­tje te zijn om mee te doen, een leu­ke ori­gi­ne­le in­zen­ding maakt net zo­veel kans. Want hier gaat het om: zing een van de zes door Me­tro uit­ge­ko­zen re­frei­nen van acts die dit jaar naar het Lim­burg­se fes­ti­val af­rei­zen, neem dat ui­ter­aard met je smartpho­ne op en wie weet sta jij de vol­gen­de maand oog in oog met head­liners als Foo Fig­thers, Bru­no Mars of The Script. Of luis­ter je naar de Ne­der­land­se acts Bløf, Maan, Blaud­zun en Lil’ Klei­ne.

Uit de vol­gen­de zes acts en tek­sten kun je kie­zen:

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.