ALLESKUNNER NIC­KY JAM KEERT TE­RUG IN AM­STER­DAM

Metro Holland (Amsterdam) - - News - Er zou maar een vlieg­tuig (AirEu­ro­pa) rond­vlie­gen waar­op het lo­go van je hit­sin­gle X is ge­plakt. Je zou maar je rol in je eer­ste film be­mach­ti­gen, zo­als het af­ge­lo­pen jaar in xXx: Re­turn of Xan­der Ca­ge. En je zou maar een der­tien­de­li­ge bi­o­gra­fi­sche se­rie

En dan ben je nog ‘ge­woon een ar­tiest ook’. We heb­ben het hier dus over Nic­ky Jam, de Pu­er­to Ri­caan­seDo­mi­ni­caan­se zan­ger met ken­mer­ken­de reg­gae­ton­stijl. Hij was voor het laatst in Ne­der­land in 2015, op het Am­ster­dam Dan­ce Event, maar hij keert te­rug. Nic­ky Jam staat op 1 ju­ni in AFAS Li­ve. Het con­cert maakt deel uit van zijn Eu­ro­pe­se tour The Se­ries.

Hij neemt daar­bij de Ne­der­land­se pro­du­cers Afro Bros mee mee, die een rol speel­den bij de eer­der ge­noem­de hit X. Over hits ge­spro­ken:

Nic­ky Jam stond sa­men met En­ri­que Ig­le­si­as ze­ven we­ken op num­mer 1 met het num­mer El Per­dón, een sin­gle die liefst 32 we­ken in de charts ‘bleef han­gen’.

Nu is zijn ze­ven­de al­bum daar, Fé­nix. Dit werk, wat we dus on­der meer gaan ho­ren in AFAS Li­ve in de hoofd­stad, is ge­no­mi­neerd voor al­bum van het jaar tij­dens de La­tin Gram­my Awards. Oh ja, om het suc­ces com­pleet te ma­ken: Jam is een van de wei­ni­ge la­tin-ur­ban ar­ties­ten met meer dan 1 mil­jard weer­ga­ven op YouTu­be. Dus geen tijd voor een heel fes­ti­val, maar wel een avond­je mu­ziek? Het is maar een tip.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.