CLAI­RE LAAT ZICH UIT OVER FRANK

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

Het wie­ler­team van BMC Ra­cing heeft de der­de etap­pe van de Tour de Fran­ce ge­won­nen, een ploe­gen­tijd­rit van 35,5 ki­lo­me­ter in en rond Cho­let. De Belg Greg van Aver­maet ver­o­ver­de door de winst van BMC de ge­le lei­ders­trui. Die nam de olym­pisch kam­pi­oen over van de Slo­waak Pe ter Sa­gan van Bo­ra-hans­gro­he. Ro­bin Wright, de te­gen­spe­ler van Ke­vin Spa­cey in heeft maan­dag­och­tend in de voor het eerst een boek­je open­ge­daan over de com­mo­tie rond­om haar col­le­ga. Wright, die in de se­rie Clai­re Un­der­wood speelt, stelt dat ze Spa­cey ei­gen­lijk he­le­maal niet als per­soon ken­de, maar al­leen als de vak­man die hij is. De twee zou­den el­kaar al­leen tus­sen ‘ac­tie’ en ‘cut’ echt heb­ben ge­kend, al gie­chel­den ze tus­sen de scè­nes door met el­kaar. Een sig­naal dat op sek­su­e­le wan­ge­drag van Spa­cey zou dui­den, heeft Wright nooit ge­zien.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.