HUI­ZEN SNEL STE­VI­GER MA­KEN

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

Waar het Staats­toe­zicht op de Mij­nen in Zuid-Hol­land wei­nig pro­ble­men ver­wacht, daar gaan in Gro­nin­gen al­le alarm­bel­len af. De or­ga­ni­sa­tie heeft ge­zegd dat maar liefst 5.000 hui­zen zo snel mo­ge­lijk ver­ste­vigd moe­ten wor­den. Zo niet, dan vol­doet een aan­tal wo­nin­gen niet aan de vei­lig­heids­ei­sen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.