THAI­LAND IS OPGELUCHT

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

In Thai­land is op­ge­to­gen ge­re­a­geerd op de red­ding van de voet­bal­ler­tjes. Au­to’s re­den claxon­ne­rend door de stra­ten in de stad Chiang Rai en op an­de­re plaat­sen. Ge­brui­kers van so­ci­a­le me­dia ge­bruik­ten hasht­ags als #Heroes om de red­dings­wer­kers te prij­zen. ,,Dit is een be­lang­rij­ke ge­beur­te­nis in mijn leven”, zei een zicht­baar ge­ë­mo­ti­o­neer­de func­ti­o­na­ris van de re­ge­ring in het pers­kan­toor van de pro­vin­cie Chiang Rai. ,,Op som­mi­ge mo­men­ten heb ik ge­huild.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.