2

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

vi­ce­voor­zit­ters van de Brit­se con­ser­va­tie­ve par­tij stap­pen op. Ma­ria Caul­field en Ben Brad­ley ver­zet­ten zich te­gen de brexit­plan­nen van pre­mier The­re­sa May, meld­den Brit­se me­dia gis­ter­avond. May zag de af­ge­lo­pen da­gen ook al twee pro­mi­nen­te mi­nis­ters op­stap­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.