Oud­ste exem­plaar Odys­see ge­von­den

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

Ar­che­o­lo­gen heb­ben in Grie­ken­land het oud­ste exem­plaar van het we­reld­be­roem­de ge­dicht Odys­see ge­von­den. Een team van Griek­se en Duit­se on­der­zoe­kers vond het ge­dicht van Ho­me­rus op een klei­ta­blet in Olym­pia. Op de ta­blet staan der­tien ver­zen van het ge­dicht dat gaat over de zwerf­tocht van de held Odys­seus. Ver­moe­de­lijk is het ge­dicht ge­schre­ven rond 800 voor Chris­tus. De ta­blet da­teert ver­moe­de­lijk uit 300 na Chris­tus, al­dus het Griek­se mi­nis­te­rie van Cul­tuur.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.