5

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

Uit het ak­koord blijkt in elk ge­val am­bi­tie: in 2030 moet vijf keer zo­veel ener­gie dan nu uit her­nieuw­ba­re bron­nen af­kom­stig zijn; 70 pro­cent van het hui­di­ge elek­tri­ci­teits­ge­bruik.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.