Au!

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

Je moet het maar dur­ven, mee­doen aan het jaar­lijk­se stie­ren­ren­nen in het Noor­dSpaan­se Pam­plo­na. De tra­di­ti­o­ne­le ra­ce over ‘maar’ 900 me­ter in het cen­trum van de stad zorgt elk jaar voor veel ge­won­den. Geen won­der, als je be­denkt dat cir­ca twee­dui­zend ren­ners een groep stie­ren in de smal­le Spaan­se straat­jes pro­beert voor te blij­ven.

De man op de­ze foto over­leef­de de ge­vaar­lijk­ste ren-je-rot-show ter we­reld ge­luk­kig, maar zal de ko- men­de tijd nog wel wat beur­se plek­ken op zijn li­chaam heb­ben na­dat hij door een stier op de hoorns werd ge­no­men.

Ove­ri­gens is niet ie­der­een blij met het stie­ren­ren­spek­ta­kel; voor aan­vang van het eve­ne­ment hiel­den die­ren­wel­zijns­or­ga­ni­sa­ties PETA en Ani­mal Na­tu­ra­lis een gro­te de­mon­stra­tie waar­aan hon­der­den men­sen deel­na­men. De de­mon­stran­ten wil­len dat aan zo­wel stie­ren­ren­nen als stie­ren­vech­ten zo snel mo­ge­lijk een ein­de komt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.