Am­bas­sa­de VS waar­schuwt voor be­zoek Trump Lon­den

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

De Ame­ri­kaan­se am­bas­sa­de in Lon­den waar­schuwt dat het be­zoek van pre­si­dent Do­nald Trump ge­paard kan gaan met on­lus­ten. Ame­ri­ka­nen in de Brit­se hoofd­stad krij­gen het ad­vies zich koest te hou­den en goed op te let­ten als ze plots op een gro­te be­to­ging stui­ten die uit de hand kan lo­pen. Trump komt 12 ju­li naar de Brit­se hoofd­stad.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.