KIES NIET VOOR DE MEEST TOE­RIS­TI­SCHE WIJ­KEN

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

Het epi­cen­trum van de pro­ble­men ligt in de wijk La Bar­cel­o­ne­ta, gren­zend aan zee. De ver­blijf­mo­ge­lijk­he­den zijn er on­ein­dig, dus me­nig toe­rist vindt hier zijn on­der­ko­men. Maar Ca­ta­laan­se ge­zin­nen die hier al ja­ren­lang wo­nen, zijn niet blij zijn met de toe­ris­ten­in­va­sie. Een ver­sprei­ding zou heel wat druk weg­ne­men. Zo zijn er in min­der toe­ris­ti­sche wij­ken als Po­ble-sec, de­len van L’Eixample en Po­ble­nou - uit­ste­kend be­reik­baar met het ov - ook ge­noeg leu­ke ho­tels en ap­par­te­men­ten.

BEZ ICH TIG LO­CA­TIES OFF THE BEATEN TRACK

Hetz elf­de geldt voor be­ziens­waar­dig­he­den. Ron­d­om Gaud í’s wer­ken zo­als de Sa­gra­da Famí­lia is het

een druk­te van be­lang, met al­le ge­vol­gen (ge­luids­over­last, men­sen die op de au­to­weg foto’s ma­ken, etc.) van dien. De ge­meen­te hoopt er door pro­mo­tie voor te zor­gen dat toe­ris­ten ook min­de r be­ken­de be­ziens­waar­dig­he­den be­zoe­ken - of zelfs de stad uit­gaan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.