VERM IJD GRO­TE GROEPEN

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

Je kunt in Bar­cel­o­na op zo’n beet­je el­ke straat­hoek een bi­ci­cle­ta krij­gen en er ko­men steeds me er fiets­pa­den bij. Maar gro­te groepen fiet­sers

niet ge­liefd bij de Bar­cel­o­ne­zen. Hoe­wel groe pen van meer dan twaalf per­so­nen niet zijn toeg es­taan, zie je ze re­gel­ma­tig voor­bij­ko­men. En dat le­vert soms heel wat stress op in het ver­keer (de nk: door rood rij­den om de groep niet kwijt te ra ken en rin­ke­len­de fiets­bel­len die in de klei­ne str aten van de bin­nen­stad weer­klin­ken).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.