GEEN ELEKTRISCH FUN-VOER­TUIG

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

NEEM

Fiet­sen is één ding, maar elek­tri­sche twee­wie­lers a ls seg­ways en steps wor­den door veel lo­cals

ver­af­schuwd. Ze­ker de steps scheu­ren met een enor­me snel­heid over de bou­le­vard of door de stad en het ge­beurt re­gel­ma­tig dat voet­gan­gers snel op­zij moe­ten sprin­gen om te voor­ko­men dat ze wor­den over­re­den. Kort­om: daar maak je geen vrien­den mee.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.