PRE­MIER ABE BEZOEKT RAMPGEBIED JA­PAN

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

De Ja­pan­se pre­mier Shin­zo Abe heeft gis­te­ren het door over­stro­min­gen ge­teis­ter­de ge­bied in zijn land be­zocht. In­mid­dels is het do­den­tal van de ramp ge­ste­gen naar 176. Het is de zwaar­ste ramp door het weer in Ja­pan in 36 jaar. Zwa­re re­gen­val heeft over­stro­min­gen ver­oor­zaakt in het wes­ten van Ja­pan. Voor­al de re­gio rond mil­joe­nen­stad Hi­ro­s­hi­ma werd hard ge­trof­fen. Door aard­ver­schui­vin­gen wer­den wij­ken weg­ge­vaagd. Er wor­den tien­tal­len men­sen ver­mist.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.