Een gro­te plu­chen pan­da­beer

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

Ik zat in een over­vol­le tram die me naar het Sint Fran­cis­cus zie­ken­huis in het noor­den van Rot­ter­dam reed. Op schoot had ik een plu­che pan­da­beer van an­der­hal­ve me­ter groot. Eer­der was ik er al mee over straat ge­gaan. Het bleek een ont­wa­pend ta­fe­reel. De men­sen we­zen naar me en gnif­fel­den. Dat leek me he­le­maal goed. Men­sen aan het la­chen ma­ken is al­tijd goed. Maar waar zou­den ze den­ken dat ik heen ging met die enor­me pan­da­beer?

Ik zag een man te­gen­over me den­ken dat ik mis­schien iets goed te ma­ken had thuis, met m’n vrien­din. Dan is een be­la­che­lijk ca­deau al­tijd een aar­di­ge ijs­bre­ker, dacht ‘ie bij zich­zelf, en hij glim­lach­te naar me. Ik heb al­leen geen vrien­din, dus die man had het in elk ge­val al mis.

Een klein meis­je staar­de met gro­te ogen naar m’n beer en be­gon ‘m te aai­en. Zij dacht vast, tot haar moe­der haar weer mee de tram uit sleur­de, dat ik ‘m ge­woon voor me­zelf had ge­kocht, dat het mijn gro­te, zach­te vriend was, zo­als zij er zelf ook een­tje thuis had.

Een ou­de­re me­vrouw keek me wat wan­trou­wend aan, die dacht wel­licht dat ik ge­woon niet he­le­maal goed bij m’n hoofd was en el­ke dag de hort op ging met een enor­me plu­che pan­da­beer als met­ge­zel. Mis­schien wil­de ze dat stie­kem zelf ook wel. Je weet het niet.

Bij het zie­ken­huis stap­te ik uit de tram en toen zag ik een zus­ter in zus­ters­kos­tuum op een bank­je ver­te­de­rend naar me la­chen. Die dacht na­tuur­lijk dat ik bij m’n door kan­ker ver­teerd fa­mi­lie­lid op be­zoek ging met een op­beu­rend ca­deau.

Bij de lif­ten werd het voor ie­der­een om me heen in­eens dui­de­lijk. Het knop­je van de ne­gen­de ver­die­ping druk­te ik in. De kraam­af­de­ling. ‘Va­der ge­wor­den?’, vroeg een jon­gen. Nee, ik­zelf niet, leg­de ik uit. Maar m’n bes­te vriend wel. Van, zo zou­den de pan­da­beer en ik snel zien, een won­der­baar­lijk prach­ti­ge doch­ter.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.