Be­per­ken stij­ging tem­pe­ra­tuur haal­baar

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

Het is haal­baar om de mon­di­a­le tem­pe­ra­tuur­stij­ging te be­per­ken tot 1,5 graad, denkt de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie. Daar­voor moet wel di­rect ac­tie wor­den on­der­no­men en elk in­stru­ment wor­den in­ge­zet. On­der­zoe­kers stel­len in een kli­maat­rap­port dat een gro­te­re tem­pe­ra­tuur­stij­ging de­sa­streus zou zijn. De EU heeft als doel­stel­ling om de uit­stoot van broei­kas­gas­sen in 2030 met 40 pro­cent te­rug te drin­gen. De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie denkt dat dat met ge­maak­te af­spra­ken rond duur­za­me ener­gie en ener­gie­be­spa­ring 45 pro­cent kan wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.