’BEL IK GE­LE­GEN?’

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

Al lan­ger staat te­le­mar­ke­ting on­der vuur. Een aan­tal ja­ren ge­le­den werd daar­om het ’bel-me-niet­re­gis­ter’ ge­o­pend. Hier­in kon­den con­su­men­ten hun te­le­foon­num­mer blok­ke­ren voor call­cen­ters. De maat­re­gel heeft niet voor ver­min­der­de ir­ri­ta­tie on­der con­su­men­ten ge­zorgd. Daar­om wil het ka­bi­net on­ge­vraag­de te­le­mar­ke­ting ver­bie­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.